Home » Rólunk

Rólunk

Iskolánk rövid története

Iskolánk, mint gazdasági ismétlőiskola az l898/99-es tanévben nyitotta meg kapuit. Egy l897-es határozat és kiegészítése engedélyezett egy szaktanári állást javadalmazással; gyakorlóteret a városi major kertben.

Az iskola olyan tanulók számára létesült, akik elvégezték a 6 elemit, de nem akartak továbbtanulni és a földművelést választották életpályául.

A gazdasági ismétlőiskola a református egyháztól kapott egy tantermet, ebben kezdte meg működését.

A tanulók nem jártak rendszeresen iskolába, mert a gazdasági cselédeket a gazda, a kenyérkereső gyereket a szülők nem szívesen engedték.

1902-ben a gazdasági ismétlőiskolát a református iskolából a polgári iskolába helyezték át. Az intézmény 1908-ban Önálló Gazdasági Népiskolává alakult. Addig az iskolát a város tartotta fent úgy, hogy a személyi kiadásokat az állam, a dologit a város viselte, amit az iskola gazdaságának bevételéből fedeztek.

(Az ÖGN szervezésének feltétele az volt, hogy a városnak fel kellett építenie az iskola épületét és felszereléssel el kellett látnia.)

Az első világháború kitörése megbénította az iskola működését, s a tanítás 1920-ban, a román csapatok kivonulása után kezdődött meg.

Az iskolát 1922-ben államosították Hajdúszoboszlói Állami Gazdasági Iskola néven. Az iskola önálló épületének megépítése 1932-ben történt meg. 1937-ben új tantermet adtak, s megváltoztatták az iskola elnevezését is Mezőgazdasági Népiskolára.

Mezőgazdasági gépész gyakorlat

1940-ben a tanulók száma kb. 300 fő volt. A nevelőtestület létszáma az igazgatóval együtt 4 fő volt.

1946-49-ig gazda- és gazdaasszony képzés volt.

1950-től az intézmény, mint Mezőgazdasági Szakiskola működött tovább. Termelőszövetkezeti elnököket, agronómusokat, aranykalászos mezőgazdákat és felnőtt betanított munkásokat, valamint szakmunkásokat képeztek itt.

1956 3B osztály

1956. ápr. 30.-án az iskola elnyerte a Földművelési és Ipari Minisztérium vendégzászlóját.

1963-tól az iskola elnevezése Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola. Az 1964/65-ös tanévtől kezdődően öntözéses növénytermesztő gépész és dísznövénytermesztő szakmában folyt az oktatás 3 éves tanulmányi idővel, kötött idejű elméleti és gyakorlati oktatással. 1965-ben megjelentek a tanárok mellett a szakoktatók is. 1967-ben új diákotthont építettek.01 009

1971-74-ig épült az iskola új épülete melyet mind a mai napig használunk. Hozzá tartozik egy műhelykomplexum, sportudvar. 1972-től az iskola új elnevezése Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet.

iskola építés 004

Az iskola felnőttképzéssel is foglalkozott: növényvédő és méregraktár kezelő, traktorvezető, öntöző munkás, mezőgazdasági gépszerelő és növénytermesztő gépészképesítést nyújtó tanfolyamokon.

1993. jan. 1-én az iskolát összevonták a 109. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Hajdúszoboszlói Kihelyezett Tagozatával, egy igazgatója lett a két iskolának, összevonttá vált a tantestület.

Ezzel az iskola feladatává vált az ipari szakmák oktatása is (hegesztő, karosszérialakatos, erősáramúberendezés-szerelő, autószerelő, vas-és fémszerkezet-lakatos, bútorasztalos, nőiruha-készítő.)

Az l998/99-es tanévvel újabb szerkezetváltás következett be a NAT-nak megfelelően: a 9. osztályok pályaorientációval indultak. 9-10. osztályban közismereti és szakmai előkészítő tárgyakat, 11-12. osztályban csak szakmai tárgyakat tanulnak a tanulók. 1994-ben megalakult az Iskolaszék és a Diákönkormányzat.

1996-ban beindult a szakmunkások szakközépiskolája is a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők számára. 1998-ban ünnepelte az iskola fennállásának 100. évfordulóját, s ez egyben a névadás ünnepe is lett. Az iskola új elnevezése Bocskai István Szakképző Iskola lett.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2015 júliusa óta iskolánk fenntartója a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum lett. Iskolánk a 2016/2017-es tanévtől használja a BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nevet.

A 2020/2021-es tanévben indítani tervezett képzések:

  • cukrász
  • eladó (kereskedelmi értékesítő)
  • ipari gépész
  • mezőgazdasági gépész
  • pincér – vendégtéri szakember
  • szakács
  • érettségire felkészítő képzés

 

 

Események

Nincsenek közelgő események