Home » Ausztria

Ausztria

Külföldi Gyakorlat –  Eisenstadt 2014

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

TÁMOGATÁSÁVAL TÖRTÉNT

pic_olaszgyak001

eisenstadt2014

Ötödik alkalommal töltöttek el egy élményekben gazdag hónapot magyar diákok Ausztriában. A Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola vendéglátós tanulói elégedetten tértek haza Eisenstadtból. Az iskola igazgatóhelyettese és kollégái, sikeres Leonardo pályázatot írtak, így 3 pincér és 7 szakács tanuló kapott lehetőséget, hogy részt vegyen egy mobilitási projektben és gyarapíthassa idegen nyelv tudását a szakmai ismeretek mellett.

Az eisenstadti Berufschule, a burgenlandi testvériskola szeretettel várta a magyar diákokat, akiket német tanáraik, Kovács Andrea és Szentirmai Péter kísértek és mindenben segítségükre voltak. A tanulók egy hétre bekapcsolódhattak egy osztrák iskola életébe, részt vettek tankonyhai oktatáson, megismerkedtek az osztrák ízekkel, új technikákkal. A szakács tanulók különleges ételeket készítettek, többek között kagylólevest, rákkoktélt, faragtak gyümölcsöt, zöldséget, és nem utolsósorban igazi bécsi rétest és császármorzsát kóstolhattak. Eközben a felszolgálók banánt flambíroztak, kávékülönlegességeket, koktélokat készítettek. Ez az egy hét egy felkészítés volt az igazi szakmai gyakorlatra, amelyet eisenstadti szállodákban, éttermekben töltöttek a magyar diákok.

A következő három hét munkával telt, a külső gyakorlati helyeken sokat segítettek a diákoknak, akik gyarapították német tudásukat, megismerkedtek az osztrák munkamorállal és önállóbbak lettek.

A munka mellett heti két szabad nap színesítette a tanulók mindennapjait, a Fertő-tó, Bécs nevezetességei, várlátogatások, termálfürdőzés, állatkert, egy Heuriger, egy osztrák gasztronómiai különlegesség saját borával és disznótorosával felejthetetlen emlékeket és tapasztalatokat nyújtottak a magyar diákoknak.

A projekt végén egy európai mobilitási igazolványt, az úgynevezett Europasst kapták kézbe a diákok, amely mintegy ajánlólevélként is szolgál későbbi külföldi munkavállalásukhoz. Az osztrák munkaadók elismeréssel és elégedettséggel nyilatkoztak a hajdúszoboszlói vendéglátós tanulókról, néhányuknak állást is ajánlottak tanulmányaik lezárása után.

Jó példával szolgálnak ezek a diákok a nyelvtudásukat, szakmai ismereteiket bővíteni akaró ifjabb tanulóknak is, akik szeretnének megismerkedni egy másik ország kultúrájával, gasztronómiájával, szeretnék magukat kipróbálni új helyzetekben, mivel az iskola készül egy újabb pályázat megírására, hogy még mások is részesülhessenek életre szóló tapasztalatokban.


Eisenstadt haza várja a Bocskais diákokat!

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSÁVAL TÖRTÉNT

 

pic_olaszgyak001

Immár negyedik alkalommal jártak szakmai gyakorlaton a Bocskai István Szakképző Iskola diákjai az ausztriai Eisenstadt városában Harsányi István igazgatóhelyettes sikeres Leonardo-pályázat írásának köszönhetően.
Az iskola 10 szakács és felszolgáló tanulója egy hónapot töltött el az ottani testvériskolában.
A tanulók az iskola kollégiumában laktak és három tanáruk, Béni Hajnalka, Kovács Andrea és Szentirmai Péter felváltva 10-10 napig gondoskodott róluk.
A pályázatban a programot gondosan megtervezték. Így egy hétig iskolai oktatáson vettek részt a magyar diákok osztrák társaikkal. A szakmai és nyelvórákon megismerhették az osztrák oktatási rendszert valamint csiszolhatták nyelvtudásukat. Az iskola jól felszerelt tankonyhájában és tanéttermében pedig szakmai ismereteiket mélyíthették el és megismerték az osztrák gasztronómia jellegzetességeit. Az osztrák ételkészítési és felszolgálási módokat is itt kellett megtanulniuk és begyakorolniuk, hiszen az egy hét után az igazi szakmai gyakorlat következett Eisenstadt szállodáiban és éttermeiben.
A diákokat egyesével osztották be a munkahelyekre, így kénytelenek voltak német nyelvtudásukat élesben használni.
Hetente két pihenőnapot kaptak a diákok. Ezeket a napokat igyekeztek tartalmasan kihasználni a szervezők. Bécsi kirándulás, vártúra, múzeumlátogatás, helyi nevezetességek megtekintése szerepelt a programban.
Az egy hónap nagyfokú önállóságra, toleranciára és alkalmazkodásra nevelte a diákokat.
A gyakorlat végén pedig Europass mobilitási igazolványt kaptak , ami igazolja, hogy külföldi szakmai gyakorlaton vettek részt és tartalmazza munkaadóik róluk kialakított véleményét is. Ez a dokumentum mintegy ajánlólevélként fontos lesz  későbbi munkába állásukkor.
Az osztrák munkaadók elismeréssel nyilatkoztak a magyar diákokról, dicsérték szakmai felkészültségüket, nyelvtudásukat, és nyitottságukat. Néhányuknak állást is ajánlottak fel. Ezek a tanulók így jó példával szolgálnak fiatalabb társaiknak, hiszen az iskola ismét újabb pályázat megírására készül, hogy még több hajdúszoboszlói diák kapjon lehetőséget külföldi tapasztalatszerzésre.


Külföldi gyakorlat – Eisenstadt 2009 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

TÁMOGATÁSÁVAL TÖRTÉNT

pic_olaszgyak001

pic_osztrakgyak004

Harmadszor írt sikeres Leonardo pályázatot a hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola, Harsányi István igazgatóhelyettes vezetésével.
 
A pályázat eredményeként az iskola 10 tanulója – szakácsok és felszolgálók – tölthettek el 1 hónapot az iskola testvériskolájában, Ausztriában, Eisenstadtban. A tanulók az iskola kollégiumában laktak, s három tanáruk – Béni Hajnalka, Kovács Andrea és Szentirmai Péter – felváltva 10-10 napig gondoskodott róluk.
 
A pályázatban a hét programja gondosan meg lett tervezve. Így 1 hétig iskolába jártak a tanulók (Berufsschule Eisenstadt), szakmai, valamint nyelvórákon vettek részt. Az ún.”belső gyakorlatukat” is itt töltötték, az iskola jól felszerelt tankonyhájában és tanéttermében sajátították el az osztrák konyha specialitásainak elkészítését, valamint az osztrák felszolgálási módok minden fortélyát.
Az egy hét után 3 hét szakmai gyakorlat következett Eisenstadt szállodáiban, éttermeiben. A diákokat egyesével osztották be a munkahelyekre, így kénytelenek voltak német nyelvtudásukat „élesben” használni.
Hetente két pihenőnapjuk is volt, ezeket is igyekeztek tartalmasan kihasználni a szervezők. Bécsi kirándulás, vártúra, a helyi nevezetességek megtekintése, a környék szépségeinek megismerése szerepelt a programban.
 
A négy hét végén ún. Europass Nyelvi Útlevelet kaptak a diákok, mellyel külföldi szakmai gyakorlatukat igazolhatják egy későbbi munkahelyválasztáskor.
 
Az osztrák munkaadók elismeréssel nyilatkoztak a hajdúszoboszlói diákok szakmai felkészültségéről, nyelvtudásukról és kedvességükről, világra nyitottságukról. Néhányukat munkára vissza is várják nyáron. Így a diákok a nyári visszatérésre, a projekt-menedzsment pedig újabb pályázatírásra készül, hiszen a Bocskais diákok körében nagy népszerűségnek örvend az eisenstadt-i gyakorlat.


Külföldi gyakorlat – Eisenstadt 2008

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

TÁMOGATÁSÁVAL TÖRTÉNT

pic_olaszgyak001

pic_osztrakgyak003

Már másodszor nyert sikeres pályázatot a hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola a Tempus Közalapítvány Leonardo-programjának keretében.
Ennek köszönhetően ismét 10 vendéglátó szakmacsoportos diákjuk tölthette szakmai gyakorlatát az ausztriai Eisenstadt városának egyik középiskolájában (Landesberufsschule – Eisenstadt)
A két iskola testvérkapcsolata – mint már említettük – 2 éve működik. Interneten keresztül találtak rá a Bécs melletti iskolára. A választás szerencsésnek bizonyult, hiszen az ottani igazgató – Johannes – a személyes tárgyalásokat követően szívesen aláírta a szándéknyilatkozatot a Bocskais tanulók fogadására.
A külföldi gyakorlatra utazók kiválasztásánál különféle szempontokat vettek figyelembe. Első helyen szerepelt a német nyelv kommunikáció szintű ismerete, a német szakmai nyelvben való jártasság, de számított a jó tanulmányi eredmény, a diák viselkedéskultúrája, hozzáállása is.
A kiválasztott tanulók – 3 pincér és 7 szakács – négy hetet töltöttek Ausztriában. A fogadó középiskola kollégiumában laktak. Tanáraik: Csendomné Kovács Andrea, Béni Hajnalka, Szentirmai Péter felváltva, 10 napos turnusokban velük együtt éltek, rendezték ügyes-bajos dolgaikat.
Egy hétig együtt tanultak a szoboszlóiak az ottani diákokkal és közben nyelvi alapozáson is részt vettek egy osztrák tanár irányításával. 3 hetet pedig szállodákban, éttermekben dolgoztak az ottani munkarendnek megfelelően.
A 4 hetes gyakorlat minden hétvégéjére jutott kirándulás. Így megismerkedhettek Bécs nevezetességeivel, múzeumaival is, jártak Schünbrunnban, szórakoztak a híres Práterben, fürödtek a Fertő-tóban és megcsodálták Frank várát.
Harsányi István igazgatóhelyettes – a projekt menedzsere – ismét sikeresnek értékeli a projektet, hiszen a szoboszlói diákok megismerték az osztrák gasztronómiai fogásokat és fejlődött nyelvtudásuk is. Ezt Europass bizonyítványuk is igazolja, amelyben nyelvtudásukról és külföldi szakmai gyakorlatukról kaptak igazolást. Ez a bizonyítvány későbbi munkába állásukkor nagy előnyt jelent majd számunkra.
A gyakorlat mostanra nagy népszerűségre tett szert a diákok között, ezért izgatottan szurkolnak, hogy harmadszorra is sikeres pályázatot írjon iskolájuk, a Bocskai István Szakképző Iskola.


Külföldi gyakorlat – Eisenstadt 2006

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

TÁMOGATÁSÁVAL TÖRTÉNT

pic_olaszgyak001

 

pic_osztrakgyak002

Iskolánk- a Bocskai István szakképző iskola- 2006 tavaszán sikeres Leonardo pályázatot nyert, így 10 tanulónk- 5 szakács és 5 pincér- 4 hetes nyári szakmai gyakorlatát Ausztriában, Eisenstadt városában töltötte.

Tanulóink 1 hétig a közvetítő testvériskolában tanultak- Laudesberufsschule Eisenstadt, ahol aktívan bekapcsolódtak az iskolai életbe. Szakmai órákon és belső gyakorlatokon jellegzetes osztrák gasztronómiai fogásokat sajátítottak el. Az iskolai hét után 3 hét külső gyakorlat következett, két helyi és két vidéki szállodában, és vendégfogadóban.
Mivel a vendéglátás szakmai nyelvének alapvető szókincsével rendelkeznek tanulóink, az adódó nyelvi nehézségek ellenére is jól megértették magukat.minden munkahelyen pozitívan nyilatkoztak munkamoráljukról, kedvességükről. Több tanulónkat jövőre is visszavárják dolgozni.

A hétvégéket kirándulások színesítették. Jártunk Bécsben többször is, kirándultunk a Fertő tóhoz, Eisenstadt szinte minden nevezetes helyét felkerestük.

Összességében elmondható, hogy a négy hét tanulóinknak életre szóló élménnyel szolgált és tudatosította bennünk, hogy mai világunkban idegen nyelvi ismeret nélkül nem lehet élni. Lelkesen készülnek a következő pályázati időszakra, hogy jó tanulással, nagyobb szókinccsel ismét benne lehessenek a kiutazó csapatban.

Események

Nincsenek közelgő események